SPRÍSNENÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA STRIEBORNÝCH HYPOTÉK

Sprísnené podmienky poskytovania strieborných hypoték

Z dôvodu narastajúcich cien nehnuteľností a minulých nízkych úrokov na hypotéky, sa o 40 % zvýšil počet hypoték, ktorých splácanie sa predĺžilo až do nároku na odchod do dôchodku dlžníka, na ktorý nás upozornila ECB. Na tento stav reagovala Národná banka Slovenska sprísnením podmienok poskytovania „ Strieborných hypoték “, ktoré sa od budúceho roka týkajú žiadateľov nad 40 rokov. Vo všeobecnosti doteraz platilo, že výška úveru bola komerčnou bankou poskytnutá najviac do výšky 8-násobku čistého ročného príjmu žiadateľa, pričom poskytovateľ mal výnimku v tom, že 5 % z objemu úverov mohol poskytnúť nad DTI limitom. Tento totiž určuje pomer výšky hypotéky k príjmu žiadateľa, ktorý v prípade veku do 40 rokov je spomínaných 8 rokov. Od nového roku sa tento bude znižovať ročne o 0,25 bodu.

Sprísnené podmienky poskytovania strieborných hypoték, zdroj: www.123rf.com

Menová politika ECB  zdražuje úvery

V praxi to bude znamenať, že žiadateľ do veku 40 rokov dostane úver = 8  x 12 mesiacov x ročná čistá mzda, v prípade že žiadateľ má napr. viac ako 60 rokov dostane úver = 3 x 12 mesiacov x ročná čistá mzda. Naďalej ostáva, že ak dvaja klienti požiadajú o jeden úver, maximálna zadĺženosť sa vypočíta aj pre každého z nich zvlášť. Ako na sprísnené opatrenia budú reagovať slovenské banky, nebudeme špekulovať, keďže komerčné banky v poskytovaní výnimiek už reagujú operatívne, niektoré poskytujú úvery svojím klientom do veku 65 rokov, iné trvajú na tom, že úver bude doplácaný do dovŕšenia odchodu na dôchodok. V súvislosti s očakávanými zmenami v dôchodkovom systéme, keď sa má predĺžiť vek nároku na odchod do dôchodku v závislosti od priemerného veku dožitia, ako aj od nového roku sa výpočet nových dôchodkov bude počítať s nižšou dôchodkovou hodnotou, môžeme v budúcnosti počítať s ďalšími zmenami v poskytovaní úverov. Niečo naznačujú terajšie sprísnené opatrenia ECB, ktorých dôsledkom je nárast jej základných úrokových sadzieb o takmer 100 %, na ktoré budú komerčné banky určite reagovať. Kto si teda chce svoje bývanie vyriešiť jeho kúpou, nemal by so žiadosťou o úver váhať, keďže sa počíta,  že hypotéky budú stále drahšie a drahšie. Iná vec je ako sa budú v najbližšom období vyvíjať ceny nehnuteľností. Naša spoločnosť je pripravená na komplexné spracovanie požiadaviek klienta. Cieľom je vyriešiť úver s najvýhodnejšími podmienkami na trhu. 

DIVITIAS FINANCE s. r. o.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout