STAVEBNÉ SPORENIE

Peniaze stavebného sporenia na zateplenie bývania

Stavebné sporenie ako doplnkový produkt financovania nehnuteľností a tiež sporenia peňazí prešlo od roku 1992, pokiaľ ide o podporu zo strany štátu, zásadnými zmenami. Pôvodná štátna prémia 40 percent z ročného maximálneho vkladu 498 eur sa dnes „scvrkla“ na 2,5 percenta z ročného maximálneho vkladu 2800 eur. Na maximálnu prémiu 70 eur ročne má ale sporiteľ nárok vtedy, ak okrem  spomínanej nasporenej sumy nedosahuje jeho hrubá mesačná mzda 1300 eur, čo v porovnaní s predchádzajúcimi podmienkami poskytovania štátnej prémie predstavuje výrazne zhoršenie. Ďalším mínusom v neprospech sporiteľa však je, že po 6 rokoch sporenia sa peniaze vrátane štátnej prémie môžu použiť len na stavebné účely, čím sa zrušil dovtedy obľúbený inštitút priateľského sporiteľa. Čo je ale dôvodom, že napriek výrazne nižšej podpore zo strany štátu ostáva stavebné sporenie dôležitou súčasťou zabezpečenia si vlastného bývania mladých občanov?

Peniaze stavebného sporenie na zateplenie bývania, zdroj: www.123rf.com

Princípy fungovania stavebného sporenia

Stavebné sporenie má dve fázy a síce, počas 6 rokov si klient pravidelne na svoj účet v stavebnej sporiteľni sporí peniaze, ročne sa mu pripisujú úroky a tiež štátna prémia za už spomínaných podmienok. V druhej fáze môže po splnení podmienok získať stavebný úver s garantovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splácania. Zrušením inštitútu priateľského sporiteľa sa už nasporené peniaze vrátane štátnej prémie nemôžu použiť na čokoľvek, ale len na financovanie bývania, kam patrí aj financovanie obnovy bývania ako zateplenie, na ktoré bude možné použiť aj peniaze z fondu obnovy do výšky 40 percent z celkových nákladov, maximálne do sumy 8000 eur. Keďže naše domácnosti sa z dôvodu dostupnosti hypotekárnych úverov viac zadlžovali, musela Národná banka Slovenska prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa podmienok ich poskytovania. Medzi najdôležitejšie patrí mať úspory až do výšky 20 percent kupovanej nehnuteľnosti a preto v tejto oblasti pomáha aj stavebné sporenie.

Rozdiely medzi hypotékou a stavebným sporením

Medzi čerpaním hypotéky a založením a využívaním stavebného sporenia je niekoľko zásadných rozdielov. Medzi najdôležitejšie patrí fixácia úrokov, ktorá v prípade hypotéky je vopred určená na konkrétne obdobie, potom sa môže aj zvýšiť. V prípade stavebného sporenia je úroková sadzba fixná na celé obdobie stavebného úveru. Stavebné sporenie poskytuje úvery do veku splácania 65 rokov, zatiaľ čo v prípade hypotéky je hranica splácania skôr obmedzená s možnosťou vyšších budúcich splátok. Hypotéky sa zo zákona poskytujú so zabezpečenou nehnuteľnosťou, ktorá musí byť poistená a tiež ohodnotená, čo pre klienta znamená peniaze navyše. Klient síce má možnosť dofinancovať hypotéku spotrebným úverom, ktorý musí byť splatený do 8 rokov, čo má vplyv na výšku vyššej mesačnej splátky. Poskytnuté stavebné úvery zo stavebného sporenia na kúpu nehnuteľnosti nemusia byť do výšky 50 tisíc eur založené nehnuteľnosťou, stačí aby tento úver bol zabezpečený ďalším účastníkom, čo v porovnaní s čerpaním spotrebného úveru prináša ďalšie úspory. 

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti V-Consulting.sk, s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout