TRETÍ PILIER: DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE

Tretí pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie

Väčšina z nás vie, že náš dôchodkový systém sa skladá z 3 dôchodkových pilierov, z ktorých prvý je povinný pre každého zamestnanca. Zamestnanec a zamestnávateľ do neho odvádza z vymeriavacieho základu odvody, ktorých percento sa prerozdeľuje medzi prvým a druhým pilierom. Prvý pilier sa nazýva priebežný, z neho sa vyplácajú priebežné dôchodky. Jeho najväčšou výhodou je každoročná valorizácia. Tú neposkytuje druhý kapitalizačný pilier, ktorý je založený na zhodnocovaní príspevkov zamestnancov a zamestnávateľov, ak do neho zamestnanec vstúpil. Nevalorizuje sa ani tretí, ktorý v prípade, že zamestnanec vykonáva rizikové zamestnanie je pre neho vstup povinný, pričom zamestnávateľ je povinný do doplnkového  dôchodkového  sporenia  aj prispievať. Ak zamestnanec nevykonáva rizikové zamestnanie, vstup je dobrovoľný, čo znamená, že zamestnávateľ nemá povinnosť do neho prispievať. Kto chce do tohto piliera vstúpiť, uzavrie s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou účastnícku zmluvu, pričom zamestnávateľ uzatvára zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s vybranou DDS. Výška príspevku zamestnanca nie je stanovená, výška príspevku zamestnávateľa je dohodnutá v kolektívnej zmluve.

TRETÍ PILIER: DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE, zdroj: www.123rf.com

Základné fázy v treťom pilieri

Do 3. piliera zasielajú zmluvne dohodnutí účastníci svoje príspevky, ktorých výška nezávisí od vymeriavacieho základu, v prípade zamestnanca od jeho uváženia, v prípade zamestnávateľa obyčajne podľa dohody v kolektívnej zmluve. Príspevky sa investujú do viacerých príspevkových fondov DDS, čo sa oplatí konzultovať aj s našou poradenskou investičnou spoločnosťou. Po sporiacej fáze nastupuje výplatná fáza. Táto sa dojednáva s DDS na základe žiadosti, pričom je možné uplatniť rôzne formy, ako sú doplnkový starobný dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok, jednorazové vyrovnanie, alebo tiež ako predčasný výber. Jednotlivé formy výplatnej fázy je potrebné mať dojednané s DDS, kam patrí aj platenie poplatkov za správu a vedenie účtu. Doplnkové sporenie predstavuje doplnkový príjem v starobe u rizikových prác, kam patria možno na prekvapenie viacerých z nás aj hudobníci na dychové nástroje, či profesionálny tanečník.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s. r. o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s. r. o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout