VIETE AKO MAŤ SPRÁVNE NASTAVENÉ HAVARIJNÉ POISTENIE A NEPLATIŤ SPOLUÚČASŤ PRI VÝMENE SKIEL?

Mnoho poisťovní má produkt s poistením skiel. Ale ako vybrať výhodnú cenovú ponuku a pritom mať kvalitnú poisťovňu? Nášmu klientovi sme to vyriešili.

Havarijné poistenie je čím ďalej, tým viac súčasťou poistení nejedného klienta. Mnohí chápu dôležitosť takéhoto krytia, ako nástroja ochrany majetku. Či ste podnikateľ, alebo len zamestnanec, nie je Vám jedno ak Vaše vozidlo odcudzia, prípadne nájdete vozidlo poškodené následnom pádu stromu, prípadne Vám cestu skríži zver. Havarijné poistenie má za úlohu nielen finančne vykryť náklady na opravu, ale aj riešiť pomoc v konkrétnej situácii či už formou odťahu, alebo náhradného vozidla. 

Ako vybrať kvalitné havarijné poistenie?

Túto otázku si klient neraz kladie pri dojednávaní poistnej zmluvy. V porovnaní s PZP, toto poistné krytie ovplyvní práve Vás. Naším klientom sa snažíme vždy komunikovať nielen cenu, ale aj kvalitu a osobné skúsenosti s plnením v prípade poistnej udalosti.
Klient ktorému sme havarijné poistenie dojednávali, si nechal poradiť a my by sme sa radi podelili o to, ako sme takýto prípad vyriešili.

Ste klient, ktorý si radšej priplatí?

Kvalita a cena sú navonok dva protipóly, avšak nie je to vždy tak. Klient nám zadal požiadavku na vypracovanie ponuky havarijného poistenia s tým, že by chcel mať dojednané aj poistenie GAP. Netrval na tom aby GAP bolo ako pripoistenie v havarijnom poistení, ale mohla to byť aj samostatná poistná zmluva. .
Klient presne vedel čo chce, preto bola naša komunikácia jednoduchšia.
Predložili sme viacero ponúk, kde pri celkovej poistnej sume 45 455,00 EUR poistné vychádzalo naozaj rôzne, od cca 600,00 EUR do 1 320,00 EUR.
Nášmu klientovi sme vypracovali zaujímavú ponuku, ktorú nemal dôvod odmietnuť.

Najlepšie je mať vykryté všetky riziká!

Pri zohľadnení viacerých faktorov ako: kde sa vozidlo parkuje, v ktorom meste sa najčastejšie vozidlom jazdí, spoluúčasť a pod. zaujímavo vyšlo riešenie od Generali Poisťovne. 

Dojednané rizikáBalík: Havária, živel, vandalizmus, krádež
HaváriaÁno
Krádež / LúpežÁno
Stret so zverou Áno
Stret s iným účastníkom cest.premávkyÁno
Živel (vrátane ohňa*)Áno
VandalizmusÁno
Nezavinené škodyÁno

Vstupné údaje o vozidle

Aby tento článok možno pomohol v rozhodnutí či poistiť, alebo nepoistiť svoje vozidlo, prípadne prehodnotiť svoje poistenie, rozhodli sme sa uviesť aj bližšie parametre vozidla.

Technické údaje o vozidle
Výrobca a obchodný názov FORD KUGA
Rok výroby2015
Objem motora (cm3)1997
Výkon motora (kW)132
Celková hmotnosť (kg)2230
Riziká ovplyvňujúce výšku poistného
Adresa / sídlo klientaBratislava
Poistná suma45 455,00 EUR
Počet poistných udalostí za 36 mes.0
Výška spoluúčasti5%, min. 165,00 EUR

Na základe týchto vstupných údajov sme klientovi predostreli ponuku, kde finálna výška poistného pri ročnej platbe bola fantastická, len 631,98 EUR !

Klientovi sme odporučili dojednať pripoistenie - SKLÁ. Cena  takéhoto rizika bola 103,73 EUR ročne.
Tým, že klient má dojednané toto pripoistenie, je krytý v prípade ak by došlo k:

- poškodeniu čelného skla
- poškodeniu iných skiel na vozidle vrátane strešného skla
- predné svetlomety
- zadné svetlomety
- spätné zrkadlá

Cena rizika vs. krytie je naozaj vynikajúca. Navyše pri tomto poistení je 0,00 EUR spoluúčasť a poistné plnenie nemá vplyv na bonus / malus!

Aby sme povedali aj "B", limit plnenia z tohto pripoistenia je stanovený na 2 000,00 EUR a maximálne dve poistné udalosti za jedno poistné obdobie. Vo väčšine prípadov je to maximálne dostačujúce krytie.

Výsledná cena pre klienta bola po zohľadnení našej špeciálnej zľavy 735,77 EUR ročne, čo pri danej výške poistnej sumy a lokalite (BA) je viac ako vynikajúca.
Klient má výborné krytie a spoľahlivého poisťovateľa s vysokou zazmluvnenosťou servisov.

Ak Vás tento článok zaujal a zvažujete kúpu vozidla, kontaktujte nás. Náš odborný tím Vám rád pripraví zaujímavú a hlavne komplexnú ponuku.
 

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás