VIETE KOĽKO MUSÍTE ZAPLATIŤ DO 8. AUGUSTA AK STE SZČO?

Prehľad odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne

Prvá dôležitá skutočnosť, ktorú by ste mali vedieť je akým spôsobom sa vypočítava vymeriavací základ a aké údaje k tomu potrebujete.
Vymeriavací základ predstavuje konečnú sumu, podľa ktorej sa určí výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Na výpočet vymeriavacieho základu potrebujete vedieť, že:

 

  • PRÍJMY – VÝDAVKY = ZÁKLAD DANE, ktorý nie je znížený o nezdaniteľné sumy
  • Počet mesiacov podnikania
  • Výška odvodov, ktoré sa uhradili do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

[(Základ dane + výška odvodov do poisťovní) / počet mesiacov podnikania] / 1,9 = vymeriavací základ

 

 

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO v roku 2013 je 393 EUR (50% z priemernej mzdy za rok 2011, čo bola suma 786 EUR).

 

 

Odvody do Sociálnej poisťovne

Nemocenské 4,4%z 393 EUR = 17,29 EUR
Starobné 18%z 393 EUR = 70,74 EUR
Invalidné 6%z 393 EUR = 23,58 EUR
Rezervný fond 4,75%z 393 EUR = 18,66 EUR

 

Spolu do sociálnej poisťovne = 130,27 EUR

 

 

 

Odvody do zdravotnej poisťovne

 

Preddavky do zdravotnej poisťovne 14% z 393 EUR = 55,02 EUR
Osoba so zdravotným postihnutím 7%z 393 EUR = 27,51 EUR

 

Platí pre SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu.

Ak vymeriavací základ je nižší ako 393 EUR, tak sa odvody počítajú z minimálneho vymeriavacieho základu.

 

 

Tí, ktorí poberajú starobný dôchodok, alebo výsluhový dôchodok a SZČO, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok neplatia invalidné poistenie.


Maximálny vymeriavací základ pre SZČO v roku 2013


Predstavuje sumu 3930 EUR (5-násobok priemernej mzdy za rok 2011) aj na sociálne aj na zdravotné poistenie. 


Ak si niekto založí živnosť, neplatí poistné do Sociálnej poisťovne okamžite, ale najskôr až od 1.7. nasledujúceho roka. Výšku preddavkov na poistné na zdravotné poistenie preSŽČO vypočíta a oznámi zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní.

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout