VÝPOČET POISTENÉHO PRE ŽIVNOSTNÍKOV A SZČO OD 1.JÚLA 2013

Kalkulačka na výpočet poistného v Sociálnej poisťovni

Ste živnostník alebo SZČO a chcete vedieť či vám vzniká od 1. júla 2013 povinnosť na platenie poistného na sociálne poistenie? 

Na stránke Sociálnej poisťovne nájdete KALKULAČKU na výpočet poistníkov. 


Ako to funguje? 


Do kalkulačky treba zadať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti v eurách, a po zadaní príjmu kalkulačka určí, či máte povinnosť prihlásiť sa v Sociálnej poisťovni a platiť poistné.  


Ak vám vznikne povinnosť platiť poistné, tak musíte pokračovať vo výpočte, a to kliknutím na VYPOČÍTAJ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD, kde treba zadať nasledovné údaje:

  • čiastkový základ dane - z daňového priznania za rok 2012
  • suma zaplateného poistného na povinné zdravotné poistenia a poistného na sociálne poistenie v roku 2012
  • počet mesiacov výkonu podnikania - počet mesiacov registrácie FO na daňovom úrade v roku 2012

Následne kalkulačka vypočíta vymeriavací základ a sumy jednotlivého poistného na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity. Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší euro cent smerom nadol.

  • poistné na nemocenské poistenie = 4,4% 
  • poistné na starobné poistenie = 18%
  • poistné na invalidné poistenie = 6%
  • poistné do rezervného fondu solidarity = 4,75% 

Vypočíta vám aj celkovú sumu poistného, ktorú musíte mesačne uhrádzať do Sociálnej poisťovne.


Výpočet vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2013.

Čiastkový základ dane vrátane zaplateného poistného na povinné verejné zdravotné    a sociálne poistenie : koeficient 1,9 : počet mesiacov podnikania v roku 2012. 


Sumy poistného sa zaokrúhľujú na najbližší euro cent smerom nadol a vymeriavací základ sa taktiež zaokrúhľuje na najbližší euro cent nadol.

 

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout