ZDRAVOTNÉ POISTENIE PRE SZČO

Preddavky do zdravotnej poisťovne

SZČO odvádza do zdravotnej poisťovne počas roka 2014 preddavky, ktoré sa vypočítavajú zo základu dane z príjmov za rok 2012. V takom prípade, ak SZČO nepodávala daňové priznanie, alebo nevykonávala činnosť za rok 2012, vtedy si preddavky do zdravotnej poisťovne určuje sama. Pre začínajúcu SZČO, ktorá za rok 2012 nemala príjmy a je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu ak nechce, nemusí preddavky platiť vôbec. Poistencom štátu sú študenti, dôchodcovia a osoby starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov.

Preddavky sa vypočítavajú takým spôsobom že k základu dane z príjmov sa pripočítava zdravotné poistenie a sociálne poistenie, následne sa táto suma vydelí počtom mesiacov, počas ktorých SZČO vykonávala svoju činnosť v roku 2012 a vydelí sa aj koeficientom 1,6. Výška preddavkov pre rok 2014 na zdravotné poistenie predstavuje 14 % zo základu. Tento základ musí byť najmenej 402,50 eurnajviac 4025,00 eur. V prípade osoby so zdravotným postihnutím táto sadzba predstavuje 7 %.

Osoba bez zdravotného postihnutia

Najmenej 14 % z minimálneho základu 402,50 eur, čo prestavuje sumu 56,35 eur/mesiac

Najviac 14 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4 025,00 eur, čo prestavuje sumu 563,50 eur/mesiac

Osoba so zdravotným postihnutím

Najmenej 7 % z minimálneho základu 402,50 eur, čo prestavuje sumu 28,17 eur/mesiac

Najviac 7 % z päťnásobku priemernej mesačnej mzdy 4 025,00 eur, čo prestavuje sumu 281,75 eur/mesiac

SZČO preddavky do zdravotnej poisťovne neplatí:

  • počas doby kedy poberá nemocenské, ošetrovné alebo materské,
  • počas doby kedy jej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia ak
    jej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
  • po zániku nároku na ošetrovné po uplynutí desiateho dňa potreby ošetrovania, kým
    potreba ošetrovania trvá.

Potom sa výška preddavku odvádza len za počet dní, na ktoré sa nevzťahujú predchádzajúce prípady. Ak výška mesačného preddavku je max. 3 eur, preddavok sa vôbec neodvádza.

Kalkulačka na výpočet preddavkov na poistenie

Výšku preddavkov si môžete vypočítať po kliknutí na príslušnú poisťovňu.

Bc. Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout