ZHODNOŤTE SVOJE PENIAZE S GARANTOVANÝM VÝNOSOM

AKCIA 10% za 1100 dní s Prvým realitným fondom od IAD

IAD Investments, správ. spol., a.s. opäť pripravil zaujímavú akciu v spojitosti s investovaním do Prvého realitného fondu (ďalej len PRF) na zhodnotenie možno aj Vašich voľných peňazí, ktorá trvá od 27.01.2014 do 30.04.2014
Akcia vychádza z jednoduchej filozofie, investovať peniaze a ponechať ich vo fonde minimálne 1100 dní. IAD Vám garantuje minimálne zhodnotenie 10% z čistej investície.

V praxi to znamená, že ktokoľvek, kto má záujem o investovanie do PRF, vie investovať svoje peniaze otváracím vkladom od 100 EUR (v minulosti bol počiatočný vklad vo výške 1 000 EUR).

Vlastnosti akcie 10% za 1100 dní

  • Počas celej doby trvania investície nie ste žiadnym spôsobom obmedzovaní. K Vašej investícii máte prístup kedykoľvek a okamžite. Pre získanie garantovaného výnosu 10% je však potrebné dodržať dobu investovania minimálne 1100 dní.
  • V prípade, že po uvedenej dobe investovania bude Vaša investícia vykazovať vyššie zhodnotenie než je garantovaný výnos 10%, budete mať automaticky nárok na aktuálny výnos ku dňu výberu investície
  • V prípade výberu investície pred uplynutím odporúčaného obdobia máte nárok na aktuálne zhodnotenie investície ku dňu jej výberu.
  • Ak sa v  priebehu prezentovaného investičného obdobia rozhodnete vybrať len časť investície, na  zostávajúcu časť investície, ktorá bude ponechaná v PRF 1100 dní, bude uplatnená garancia 10%-ného výnosu.

PRF je aj napriek garancií investičný nástroj a nie je vhodné ho porovnávať s bankovými produktmi ako sú napríklad termínované vklady.
Avšak z histórie sprostredkovania tohto produktu vieme, že klienti porovnávajú výhody / nevýhody práve s termínovaným vkladom. Preto sme sa rozhodli spraviť malé porovnanie.

IAD PRF (AKCIA 10% za 1100 dní)Termínovaný vklad
Výhody / nevýhody Výhody / nevýhody
+ Možnosť investovať už od 100 EUR + Garancia vkladu v zmysle z. č. 118/1996 Z.z.
+ Online prístup + Fixne stanovený výnos
+ Možnosť výberu bez sankcie (aj počas akcie) - Vklad / Výber nie je možný
+ Potenciál vyššieho zhodnotenia % - Sankcia za vypovedanie vkladu
+ Garancia min. zhodnotenia 10% - Online správa vkladu (Vo väčšine bánk)
+ Možnosť následnej investície už od 16 EUR
+ odložená daňová povinnosť
- vstupný poplatok 3%

 

Informácie o poplatkoch:

  • Vstupný poplatok je - 3% pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov spoločnosti IAD Investments do 16 596,93 EUR. Nad celkovú kumulovanú investíciu 16 596,93 EUR je poplatok individuálny.
  • Správcovský poplatok je 1,5 % (je započítaný vo výnose)
  • Depozitársky poplatok je 0,15 % bez DPH (je započítaný vo výnose)

Výkonnosť PRF

Výkonnosti fondu k 26.01.2014
Od začiatku roka1M3M6M1 rok3 roky kumulatívna / p.a.5 rokov kumulatívna / p.a.Od založenia kumulatívna / p.a.
0,00%0,40%1,12%2,36%3,94%12,75% | 4,09%25,49% | 4,66%75,08% | 8,09%

Páči sa Vám nová akcia od IAD Investments, správ. spol., a.s. ? Chcete zaujímavo zhodnotiť svoje voľné finančné prostriedky s čo najnižším rizikom
Kontaktujte nás na info@v-consulting.sk !
Pripravíme Vám individuálne riešenie presne podľa Vašich požiadaviek!

V-Consulting.sk, s.r.o.

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout