ŽIVNOSTNÍK OBEŤOU DAŇOVEJ A ODVODOVEJ REFORMY?

Živnostník obeťou daňovej a odvodovej reformy?

O živnostníkoch sa hovorí, že pri terajšom daňovom a odvodovom systéme sa majú lepšie, ako zamestnanci, ale na dôchodku je to opačne. Dôvodom je mechanizmus výpočtu starobného dôchodku, keďže okrem odpracovaných rokov, počas ktorých platil poistenie, závisí aj od vymeriavacieho základu. U zamestnanca je vymeriavacím základom jeho hrubá mzda, u živnostníka je to polovica daňového základu za minulý rok. V súvislosti s diskutovanou reformou s účinnosťou od 1.1.2022 sa veľmi často hovorí, že zmeny pocítia aj SZČO trebárs v zrušení paušálnej dane, v inej kontrole aj vykazovaných tržieb a pod. Nebudeme však vopred špekulovať, ale pozrime sa na zmeny ich odvodových povinnosti od júla tohto roku.

Živnostník obeťou daňovej a odvodovej reformy, zdroj: www.123rf.com

Vznik, zánika pokračovanie platiť poistné

Na základe daňového priznania za minulý rok vzniká, zaniká či pokračuje sa v povinnosti SZČO platiť sociálne poistenie v novej výške. Oznámenie im písomne pošle Sociálna poisťovňa za podmienky, že majú aktivovanú e-schránku. Prvá platba bude závisieť od dátumu daňového priznania a síce tí, čo odovzdali k 31.3.2021 a dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 6 552 eur a zároveň majú platné oprávnenie na vykonávanie činnosti za júl do 9. augusta..Ostatní dostanú informáciu o poistnom do 21. októbra a ich prvé poistné zaplatia do 8. novembra tohto roku. Pre SZČO platí minimálny vymeriavací základ 546 eur, z čoho vyplýva mesačné poistné 180.99 eur. Ak ide o osoby ktoré majú priznaný starobný dôchodok, predčasný dôchodok alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek je mesačná suma poistného 148.23 eura. Ak ale samostatne zárobkovočinné osoby mali vlani príjem nižší alebo rovný ako 6552 eur, nemajú od 1.7.2021 povinnosť platiť poistné. K akým zmenám okrem dani a odvodov príde, čo napokon platí aj pri očakávaných zmenách dôchodkového systému, budeme Vás včas informovať.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti V-Consulting.sk, s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout