ZMENA 3,00% TARIFY NA TARIFU S 1,75% ROČNÝM ÚROČENÍM

Prvá stavebná sporiteľňa mení od 01.01.2015 na vybraných zmluvách úročenie

Prvá stavebná sporiteľňa sa po zvážení analýzy na finančnom trhu rozhodla pristúpiť k zmene tarify na vybraných zmluvách s 3,00% ročným úročením vkladov na tarifu s 1,75% ročným úročením (SD / JD). Klienti, ktorých sa to týka, budú zo strany Prvej stavebnej sporiteľne oslovení.


Podmienky zmeny tarify

Zmena tarify z 3,00% na 1,75% úročenie (tarifa SD / JD) v rámci koncoročnej uzávierky 2014 sa bude týkať týchto zmlúv:

  • Sporiace zmluvy fyzických osôb s 3%-ným úročením vkladov (tarifa P, S, R, PA, SA, RA, JA),
  • zmluvy sú staršie ako 6 rokov
  • a zároveň sú opýtané najneskôr k 30. 9. 2014 (spĺňajú podmienky pridelenia)
  • aj zmluvy s negatívnymi príznakmi (exekúcia, vinkulácia, atď...) okrem úmrtia klienta 


V-Consulting.sk, s.r.o.


 

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout