ZMENA ODVODOV OD 1.7.2014 PRE SZČO

Prečítajte si ako sa menia odvody do Sociálnej poisťovne

Od 1.7.2014 musia platiť odvody do Sociálnej poisťovne SZČO, ktorých hrubý zdaniteľný príjem, za rok 2013 bol vyšší ako 4830,00 eur. SZČO vzniká povinnosť sa prihlásiť do Sociálnej poisťovne a to do 8 dní, čiže najneskôr do 9.7.2014. Toto prihlásenie sa vykonáva vo forme registračného listu fyzickej osoby (ktorý nájdete na konci tohto článku aj s poučením).

V prípade, že SZČO bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 a jeho hrubý zdaniteľný príjem presiahol sumu 4830,00 eur, je povinná odvádzať odvody do Sociálnej poisťovne až od 1.10.2014 a trvá do 30.09.2015.

V opačnom prípade, ak hrubý zdaniteľný príjem SZČO za rok 2013 nepresiahol sumu 4830,00 eur, tak nie je povinne poistená v Sociálnej poisťovni a nevzniká jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Taktiež sa musí zo Sociálnej poisťovne sama odhlásiť a to do 8 dní, čiže najneskôr do 9.7.2014.


Výpočet vymeriavacieho základu

K základu dane sa pripočíta zaplatené poistné na povinné sociálne a zdravotné poistenie, takto získaný upravený základ dane sa vydelí 12-timi (12 = počet mesiacov v roku) a výsledná suma sa ešte vydelí koeficientom 1,6.

Výsledný upravený základ dane sa vždy delí 12-timi a aj v tom prípade, ak SZČO v roku 2013 nepodnikal celý rok ale len niekoľko mesiacov čo predstavuje zmenu oproti minulému roku.

V prípade, že výsledná suma nedosahuje najmenej 402,50 eura, upraví sa na 402,50 eur, avšak od januára 2015 sa musí upraviť na sumu 412,00 eur, čo bude predstavovať minimálny vymeriavací základ za rok 2015.

Minimálny vymeriavací základ, 402,50 eur a následne minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO predstavuje 133,42 eur mesačne.
Maximálny vymeriavací základ 4 025,00 eur a následne maximálne poistné pre SZČO predstavuje sumu 1 334,28 eur mesačne.

Kalkulačka na výpočet poistného

Kalkulačku pre výpočet poistného nájdete >> TU << .

 

Registračný list FO Registračný list FO
Poučenie na vyplnenie registračného listu FO Poučenie na vyplnenie registračného listu FO

Bc. Eva Vargová

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout