ZMENY ODVODOV OD 01.01.2015

Zmena odvodov v zdravotnom a sociálnom poistení

Zdravotná poisťovňa

Povinnosť vypočítať preddavky na poistné vznikajú platiteľovi, ktorý ich odvádza do zdravotnej poisťovne za každý kalendárny mesiac, a to buď bezhotovostným prevodom, poštovou poukážkou alebo v hotovosti na kontaktných miestach do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca pre SZČO a pre poistenca, ktorý má príjem z dividend (8.2.2015, avšak tento deň je nedeľa, takže splatnosť sa posúva na 09.02.2015 na pondelok). V prípade zamestnancov a zamestnávateľov je tento preddavok splatný v deň výplaty príjmov.

Od 01.01.2015 nastali rôzne zmeny:

 • minimálna výška mesačnej mzdy 380,00 eur,
 • výška priemernej mesačnej mzdy 824,00 eur,
 • minimálna výška vymeriavacieho základu pre SZČO 412,00 eur (50 % z priemernej mesačnej mzdy),
 • minimálna výška vymeriavacieho základu pre samoplatiteľa 412,00 eur (50 % z priemernej mesačnej mzdy),
 • koeficient výpočtu vymeriavacieho základu 1,486.

Zamestnanec

 • bez zdravotného postihnutia - 4 % z vymeriavacieho základu
 • so zdravotným postihnutím - 2 % z vymeriavacieho základu 

Zamestnávateľ

 • bez zdravotného postihnutia - 10 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • so zdravotným postihnutím - 5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca
 • poberateľ invalidného dôchodku - 5 % z vymeriavacieho základu zamestnanca

Samostatne zárobkovo činná osoba - (SZČO)

 • bez zdravotného postihnutia - 14 % z minimálneho základu, minimálne z 412,00 eur a výška preddavku predstavuje 57,68 eur
 • so zdravotným postihnutím - 7 % z minimálneho základu, minimálne z 412,00 eur a výška preddavku predstavuje 28,84 eur
 • poberateľ invalidného dôchodku - 7 % z vymeriavacieho základu, minimálne z 412,00 eura  výška preddavku predstavuje 28,84 eur

Samoplatiteľ – osoba, ktorá nie je SZČO, zamestnancom a neplatí za ňu poistné štát

 • bez zdravotného postihnutia - 14 % z minimálneho základu, minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 57,68 eur
 • so zdravotným postihnutím - 7 % z minimálneho základu, minimálne z 412 eur a  výška preddavku predstavuje 28,84 eur

V prípade platiteľa dividend je maximálny vymeriavací základ 60 – násobok priemernej mesačnej mzdy, čiže 49 440,00 eur. Maximálna výška preddavku v tom prípade predstavuje 14 % z maximálneho vymeriavacieho základu, 6921,60 eur.


Odvody 2015 do sociálnej poisťovne

Zamestnávateľom a zamestnancom vzniká povinnosť platiť poistné vznikom pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo vznikom funkcie z ktorej má príjem a odvádza z neho príslušné percento.

 

ZamestnanecZamestnávateľ
nemocenské poistenie1,40 %1,40 %
starobné poistenie4,00 %4,00 %
invalidné poistenie3,00 %3,00 %
poistenie v nezamestnanosti1,00 %1,00 %
garančné poistenie- 0,25 %
úrazové poistenie- 0,80 %
rezervný fond- 4,75 %


Pri samostatne zárobkovo činnej osobe - SZČO
vzniká táto povinnosť v tom prípade, keď jeho príjem za predchádzajúci kalendárny rok je vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

 • nemocenské poistenie - 4,4 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 18,12 eur,
 • starobné poistenie - 18 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 74,16 eur,
 • invalidné poistenie - 6 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 24,72 eur,
 • rezervný fond - 4,75 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku predstavuje 19,57 eur.


Celková suma
odvodov pre SZČO predstavuje 136,57 eur.

Dobrovoľne poistenej osobe vzniká povinnosť platiť poistné v období, kedy je na toto poistenie prihlásená.

 • nemocenské poistenie - 4,4 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 18,12 eur,
 • starobné poistenie - 18 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 74,16 eur,
 • invalidné poistenie - 6 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku  predstavuje 24,72 eur,
 • poistenie v nezamestnanosti - 2 %z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku predstavuje 8,24 eur,
 • rezervný fond - 4,75 % z minimálneho vymeriavacieho základu minimálne z 412,00 eur a výška preddavku predstavuje 19,57 eur.


Celková suma
odvodov dobrovoľne poistenej osobe predstavuje 144,81 eur.


Bc. Eva Vargová


 

Napíšte nám

Odvody 2015

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout