DETSKÉ SPORENIE BEZ POISTENIA? PREČO NIE!

Prečítajte si ako môžete sporiť Vaším deťom a ušetriť na poplatkoch

Chcete SPORIŤ Vášmu dieťaťu, alebo ho dať POISTIŤ?

Touto otázkou neraz začínam stretnutie s klientmi, ktorí chcú sporiť deťom prostredníctvom detského poistenia so "sporiacou" zložkou.
Klienti majú často výborný úmysel, len prevedenie, ktoré im ponúkajú poisťovne nie sú správne. Pretože sporenie cez životné poistenie je nevýhodné a jednak je v rozpore s filozofiou sporenia, pretože vždy sa sporí podľa aktuálnych možností rodiča! V poistnej zmluve máte naopak dohodnuté poistné a to musíte platiť či máte momentálne finančný problém, alebo nie.

Ako teda sporiť deťom? 

Je to v podstate jednoduché a mal by to pochopiť každý finančne gramotný rodič. Podstatné znaky sporenia sú:

  • Dobrovoľnosť (inými slovami, ak mám, tak dám)
  • Relatívne rýchly prístup k peniazom (keby niečo)
  • Optimálny pomer rizika / výnosu
  • Určitý časový plán od kedy do kedy chcem sporiť
  • Suma, ktorá nezaťaží rodinný rozpočet

Z čoho by malo detské sporenie vychádzať?

Nakoľko sporenie pre deti sa uzatvára na dlhšie obdobie, rozhodne sa netreba báť sporiť do podielových fondov!
Samozrejme je dôležité navrhnúť detské sporenie tak, aby malo dve fázy.

Prvou fázou je tzv. AKUMULAČNÁ FÁZA, v ktorej klient sporí v rizikovejších podielových fondoch s potenciálom vyššieho výnosu.

Druhou je STABILIZAČNÁ FÁZA, inými slovami jej primárnou úlohou je nasporený "balík" peňazí postupne skonzervatívňovať tak, aby k výročiu sporenia nedošlo k výraznému prepadu hodnoty nasporených peňazí. Táto fáza začína v 5. - 6. roku pred koncom sporenia.
V prípade ak by sme mali sporenie na 15 rokov, STABILIZAČNÁ FÁZA by začala v 9. - 10. roku sporenia.

V praxi by to mohlo vyzerať aj takto

  • Chceme sporiť mesačne 20 EUR
  • Dĺžka sporenia je napr. do dosiahnutia 25. roku života dieťaťa, ktoré má pri založení sporenia 3 roky
  • V priebehu 22 rokov vložíme 5280 EUR
Graf výkonu Sporenia

Sporenie cez podielové fondy

V akumulačnej fáze sme vybrali jeden podielový fond od BNP Paribas Asset Management a jeden zo správcovskej spoločnosti Pioneer Investment Management.

Stabilizačná fáza obsahuje dva podielové fondy od BNP Paribas Asset Management, konkrétne jeden peňažný a jeden dlhopisový.

Tabuľka sporenia Tabuľka sporenia
Prehľad sporenia pri výnose 4%, 6%, 8% p.a.

Koľko ma bude takéto detské sporenie stáť?

Každý produkt v sebe zahŕňa poplatky. Avšak otázne je aká je ich výška. Toto detské sporenie je v porovnaní s detským životným poistením so "sporiacou" zložkou oveľa výhodnejšie pre KLIENTA. Dôvod? POPLATKY!

Výpočet poplatku je úplne jednoduchý!

Mesačná suma sporenia napr. 20 EUR x 12 mes. x počet rokov 22 = "cieľová suma" 5280 EUR

Z tejto "CIEĽOVEJ SUMY" sa platí jednorázový poplatok napr. 4,00 % (zľavu na poplatok je možné poskytnúť do max. 20%), čo predstavuje sumu 211,20 EUR. Tento poplatok môže klient splatiť buď jednorázovo, alebo v 12 splátkach (211,20 EUR / 12 mes. = 17,60 EUR), prípadne priebežne.

Pre korektnosť uvádzam, že poplatok za nákup akciového fondu je 0,30%, za dlhopisový 0,20% a za peňažný fond 0,10%. Ak by sme to mali vyjadriť mesačne, tak v akumulačnej fáze klient zaplatí každý mesiac 0,03 EUR + 0,03 EUR (6 centov!) poplatok za nákup!

V porovnaní s detským životným poistením je to naozaj zlomok! Nakoľko detské poistenie s tzv. "sporiacou" zložkou má úplne inú poplatkovú štruktúru.

Premýšľate nad sporením pre svoje deti? Máte rôzne otázky ako správne určiť fondy, prípadne ako vôbec začať so sporením?
Napíšte nám na info@v-consulting.sk a my Vám vypracujeme individuálnu ponuku sporenia.

Marek Vitkovský

Je prirodzené, že každý z nás chce pre svoje deti to najlepšie a jedným zo spôsobov, ako im to najlepšie zabezpečiť, je detské sporenie. Aké je najvýhodnejšie sporenie pre deti?

Sporenie pre deti

Myslieť na budúcnosť svojich detí znamená pripraviť im podmienky pre vstup do života, financovať štúdium. To všetko stojí peniaze. Pre výber správneho produktu na detské sporenie si najskôr ujasnite cieľ svojho počínania. Chcete pre dieťa pokladničku pre vreckové alebo skôr program, ktorý nasporí maximum pre jeho štart do života? Chcete mať možnosť na peniaze jednoducho siahnuť aj v priebehu sporenia alebo naopak hľadáte spôsob ako nechať peniaze pod zámkom až do plnoletosti dieťaťa? Najmä tieto otázky ovplyvnia konečné rozhodnutie.

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout