PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA V ROKU 2014

Budúce mamičky viete ako sa mení príspevok pri narodení dieťaťa?

Štát finančne podporuje rodičov pri narodení dieťaťa štátnymi sociálnymi dávkami s účelom finančne im prispieť na výdavky, ktoré sú nevyhnutné na pokrytie potrieb novorodenca dieťaťa.
Od roku 2014 budú rodičia pri narodení dieťaťa dostávať príspevok pri narodení dieťaťa
a príplatok dohromady. Výška príspevku a príplatku k tomu bude závisieť od poradia pôrodu. Pri prvom až treťom pôrode to bude suma 829,86 EUR (678,49 EUR + 151,37 EUR)   a pri štvrtom a ďalšom pôrode bude, táto dávka aj s príplatkom bude predstavovať sumu 151,37 EUR.
Ak sa súčasne narodili dve deti, alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku sa zvyšuje o 75,69 EUR na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

Kto bude mať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa

Nárok na príspevok budú mať  len osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt a súčasne
aj bydlisko, avšak príspevok sa poskytne aj osobe z iného členského štátu, ak v SR vykonáva zárobkovú činnosť. O príspevok pri narodení dieťaťa budú môcť po novom požiadať iba biologický rodičia, prednostne matka. Otec  len v prípade že matka dieťaťa zomrela, alebo ak je dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti otca. Ak je dieťa zverené do starostlivosti inej osoby, ktorá sa považuje za náhradnú starostlivosť nebudú mať nárok na príspevok pri narodení dieťaťa ani na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa. Navrhuje sa im poskytnúť len jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa
do náhradnej starostlivosti, ktorý by mal predstavovať sumu 500 EUR.

Nárok na príplatok k príspevku (v sume 678,49 EUR) nevznikne matke:

  • ak sa od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstvado pôrodu nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára (gynekológia a pôrodníctvoalebo na obdobných prehliadkach v cudzine)
  • ak oprávnená osoba pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnejstarostlivosti podľa osobitného predpisu.

Rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dve deti súčasne alebo viac detí súčasne poskytuje štát raz ročne príspevok na zvýšené výdavky a suma tohto príspevku  bez ohľadu na vek detí by malo predstavovať 110,36 EUR na každé dieťa.

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa - PDF Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa - PDF
Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa - DOC Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa - DOC

 

Eva Vargová

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout