HĽADÁME ALTERNATÍVU K TERMÍNOVANÉMU VKLADU

Podielový fond a garantovaný výnos 9%? Ako je to možné?

V poslednom období sme svedkami dlhodobo klesajúceho trendu úrokových sadzieb termínovaných vkladov. Za posledné mesiace úrokové sadzby klesajú o čom sme informovali aj v niekoľkých príspevkoch s podrobným prehľadom úrokových sadzieb. Mnoho klientov nám kladie otázku či vieme o nejakom produkte, ktorý by spĺňal požiadavky:

 • Zaujímavý pomer úrok/viazanosť
 • Garancia zhodnotenia
 • Otvárací vklad od 100 EUR

Tieto parametre podľa nás spĺňa práve produkt od spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. – Prvý realitný fond.
Pýta sa prečo? Odpoveď je jednoduchá, spoločnosť IAD Investments vyhlásila akciu v ktorej pri „viazanosti“ svojho vkladu na obdobie troch rokov garantuje zhodnotenie.

Ďalšie vlastnosti tejto akcie:

 • Počas celej doby trvania investície nie ste žiadnym spôsobom obmedzovaní. K Vašej investícii máte prístup kedykoľvek a okamžite. Pre získanie garantovaného výnosu 9% je však potrebné dodržať dobu investovania minimálne 3 roky.
 • V prípade, že po uvedenej dobe investovania bude Vaša investícia vykazovať vyššie zhodnotenie než
  je garantovaný výnos 9%,budete mať automaticky nárok na aktuálny výnos ku dňu výberu investície.
 • V prípade výberu investície pred uplynutím odporúčaného obdobia máte nárok na aktuálne zhodnotenie investície ku dňu jej výberu.
 • Ak sa v priebehu prezentovaného investičného obdobia rozhodnete vybrať len časť investície, na zostávajúcu časť investície,ktorá bude ponechaná v Prvom realitnom fonde 3 kalendárne roky, bude uplatnená garancia 9%-ného výnosu.

Informácie o poplatkoch:

 • Vstupný poplatok je - 3% pre celkovú kumulatívnu investíciu do podielových fondov spoločnosti IAD Investments do 16 596,93 EUR.Nad celkovú kumulovanú investíciu 16 596,93 EUR je poplatok individuálny.
 • Správcovský poplatok je 1,5 %
 • Depozitársky poplatok je 0,15 % bez DPH

Vstupný poplatok sa odpočíta vždy z každej zaslanej investície od 16 EUR. Správcovský poplatok spolu
 s depozitárskym poplatkom sú zahrnuté vo výnose fondu. Výnos fondu je po dobu troch rokov garantovaný!


Príklad investície

Klient sa rozhodne investovať 5 000 EUR.

5 000 EUR – vstupný poplatok 3% = čistá investícia 4 850 EUR


Čo to pre klienta znamená?

 • 4 850 sa bude zhodnocovať po dobu troch rokov minimálne 9%
 • V prípade, že by klient zostal len pri tejto garancií, dostal by sa k výnosu 5 286,50 EUR
 • Pôvodná investícia 5 000 EUR by sa zhodnotila o kumulovaný výnos 5,73% za obdobie troch rokov

 

Výkonnosti fondu, 14.09.2013
Od začiatku roka1M3M6M1 rok3 roky kumulatívna / p.a.5 rokov kumulatívna / p.a.Od založenia kumulatívna / p.a.
2,38%0,37%1,02%1,75%3,78%12,45% / 4,00%25,67% / 4,69%72,46% / 8,30%Ak Vás zaujala práve takáto alternatíva k termínovaným vkladom, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky a v prípade záujmu Vám pripravíme všetky potrebné dokumenty aby ste mohli Vaše peniaze investovať práve do takéhoto produktu. Akcia trvá od 9.9.2013 do 9.11.2013. Rozhodne odporúčame využiť, túto príležitosť.
 

Napíšte nám

Marek Vitkovský

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout